Có nghiệp vụ sư phạm, nhiều năm kinh nghiệm và đạt được nhiều giải thưởng trong ngành thẩm mỹ.