LỚP CHUYÊN UỐN – DUỖI – HẤP

Lý thuyết: Nguyên lý uốn tóc, thành phần và tác dụng của hóa chất, nhuộm cho tóc khỏe – trung bình – yếu, cần bằng PH, Uốn duỗi nâng cao, mềm hóa, chọn kiểu uốn, chọn lô uốn!

 1. Lớp chuyên lý thuyết qui trình uốn – duỗi từ căn bản đến nâng cao
  1. Học 2 ngày vào T4, 2 tháng khai giảng 1 lần, bao ra nghề, thực hành trên tóc thật
  2. Đăng ký đóng tiền trước
  3. Học phí 3.000.000
 2. Lớp lý thuyết uốn duỗi và kỹ năng uốn duỗi
  1. Học 1 tháng
  2. Đăng ký đóng tiền trước
  3. Học phí 10.000.000

Leave a Reply